Home / Studenți / Burse / Burse de ajutor social

Burse de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe facultate, şi, după caz, pe baza actelor doveditoare corespunzătoare. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 21 de zile calendaristice de la începerea semestrului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau sustinătorii legali ai studentului care solicită bursa, precum şi acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.

Bursele de ajutor social se acordă în functie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie următoarelor categorii de studenti:

* studentilor care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim pe tară.

* studentilor din institutiile de învătământ superior de stat cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. “r” din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinti de “Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou-martir”, cu una dintre mentiunile: rănit, retinut, rănit si retinut, remarcat prin fapte deosebite.

* studentii orfani de ambii părinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial; studentilor bolnavi TBC care se află în evidenta dispensarelor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficientă renală cronică,astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Acte necesare pentru acordarea bursei de ajutor social pentru anul universitar 2016-2017 –  descarca

Formulare necesare pentru dosarul de bursa sociala:

Declaratie de venit – descarca

Cerere bursa sociala – descarca

Lista verificare dosar bursa sociala – descarca

Lista verificare dosar bursa medicala – descarca

Dosarele pentru bursa socială se depun la Secretariatul Facultății.

 

Top