Home / IFR

IFR

PROGRAMARE COLOCVII IFR Sem I 2016-2017 luna IANUARIE

Prezentare

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ, având caracteristici comune cu sistemul de învăţământ cu frecvenţă, dar şi cu învăţământul la distanţă. Este o formă flexibilă de instruire, caracterizată prin activităţi dedicate unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate cu alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.

Programele de studii universitare la FR sunt organizate pe două cicluri de studiu: licenţă şi master.

Durata studiilor pentru programele IFR este aceeaşi cu a programelor de studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă.

Structura planurilor de învăţământ pentru programele IFR respectă întocmai structura planurilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Programele de studiu IFR se organizează numai pentru acele specializări care au fost acreditate pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, după aprobarea de către Consiliile facultăţilor organizatoare, de Senatul Universităţii, precum şi după obţinerea autorizării provizorii de funcţionare din partea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de învăţământ cu frecventă redusă

Ghidul Studentului IFR (descarca)

Coordonare Departament

Director de departament: conf. Univ. Dr. Ing. Feiza Memet
Prorector pentru activitatea didactica: Prof.univ.dr.ing. Constantinescu Eliodor
Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Acomi Nicolate
Prodecan: Ș.l.dr.ing. Sabau Adrian
Coordonator program de studii IFR- Electrotehnica: Ș.l.dr.ing Dordescu Marian
Coordonator program de studii IFR- Electromecanica Navala: Conf.univ.dr.ing. Stan Liviu
Coordonator program de studii IFR- Navigatie si Transport Maritim si Fluvial: Prof.univ.dr.ing. Arsenie Paul

Secretare de facultate

Aneta Chiricheş
Maria Kraus

Programul cu studenţii – se desfăşoară luni, miercuri și vineri între orele 12.00-14.00
Sediul departamentului – etajul 1, cam. E 100
tel. Fix 0241/664740 interior 148
tel. Mobil 0755/047470
fax 0241/617260

Admitere Iulie 2016

Acte admitere anul I 2016-2017
Acte admitere pentru continuare de studii 2016 – 2017
Cont trezoreie
Informați despre Sesiune Licență IFR – Iulie 2016

Informații Utile

Sesiune licență 24.10.2016 / 30.10.2016
Modalitate de evaluare a cunostintelor studentilor
Avizier Navigație
Avizier Electromecanică Navală
Structura Anului Universitar 2015 – 2016
Grupe IFR (2016-2017)

Probleme propuse pentru examen Analiza Matematica I
Probleme propuse pentru examen Analiza Matematica II
Probleme propuse pentru examen de Matematici Speciale 1
Probleme propuse pentru examen de Matematici Speciale 2

Top