Home / Anunturi / Comunicat de presă 21 Noiembrie 2016, Constanţa, implementarea proiectului MARED

Comunicat de presă 21 Noiembrie 2016, Constanţa, implementarea proiectului MARED

2016

ASIGURAREA CONTROLULUI CALITĂŢII ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR – acţiune coordonată de experţi ai Universităţii Maritime din Constanţa

aga

Universitatea Maritimă din Constanţa participă alături de alte 16 instituţii europene din sectorul maritim, în cadrul consorţiului internaţional coordonat de Universitatea din Muntenegru, pentru implementarea proiectului: “Modernizarea şi armonizarea învăţământului de marină în Muntenegru şi Albania”, nr. 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR. Proiectul cu o durată de patru ani este co-finanţat prin programul Tempus al Uniunii Europene şi se derulează prin intemediul agenţiei EACEA, Executive Agency Education, Audiovisual and Culture cu sediul în Bruxelles.

Implementarea activiţăţilor asumate de UMC este supervizată de Conf. Univ. Dr. Costel Stanca în calitate de conducator de proiect. Echipa alcătuită din şase experţi ai UMC este implicată în activităţi de revizuire a programelor universitare şi aliniere a conţinuturilor cursurilor cu cerinţele internaţionale ale IMO.

Expertiza UMC în conducerea şi implementarea proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene a reprezentat o componentă importantă în decizia Managerului de Proiect de atribuire a pachetului de lucru “Controlul şi Monitorizarea Calităţii” către UMC.
Astfel, la sfârşitul fiecărui an de implementare a proiectului, reprezentanţi ai UMC efectuează vizite de audit intern în cadrul universităţilor beneficiare din Muntenegru şi Albania.

În acest scop, în perioada 15 – 18 Noiembrie 2016, o echipă de experţi ai UMC alcătuită din Conf. Univ. Dr. Nicoleta Acomi şi Lector Dr. Cristian Drăgan au condus activităţile de control al calităţii pentru verificarea şi monitorizarea acţiunilor de implementare a proiectului în trei instituţii beneficiare: (1) University “Ismail Qemali” of Vlore, Albania, (2) Shkodra University “Luigj Gurakuqi, Albania şi (3) University of Montenegro, Muntenegru.

Controlul calităţii a vizat următoarele aspecte: Managementul proiectului şi al resurselor, realizarea, cuantificarea, analiza şi îmbunătăţirea implementării proiectului. În urma verificărilor, echipa de audit va elabora şi transmite rapoartele de audit părţilor interesate.

Pentru mai multe informaţii privind acţiunile proiectului, vizitaţi site-ul: http://www.mared.ac.me/ .

 

Date de contact:

Conf Univ Dr Costel Stanca, Conducator de proiect din partea Universităţii Maritime din Constanţa

Adresa:  Str. Mircea cel Bătrân, Nr 104, Constanţa, 900663

E-mail: costel.stanca@gmail.com

Top