Home / Anunturi / Anunț Inventariere

Anunț Inventariere

În conformitate cu  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII DIN UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 14.11.2016 – 31.01.2017.

Astfel:

– Comisiile de inventariere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 și 17 îşi vor exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 14.11.201611.12.2016.

– Comisia de inventariere nr. 12 – Financiar-Contabilitate  îşi va exercita atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 14.11.201624.01.2017 (după încheierea exercițiului financiar).

– Comisia centrală de inventariere îşi va exercită atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute de ,,Procedura privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii’’ în perioada 14.11.2016 – 31.01.2017.

Top