Home / Anunturi / Program Cazare 2016/2017

Program Cazare 2016/2017

Program Cazare 2016/2017

 

Nr. crt Locaţie Dată Ore
1 Cămin Studențesc Sediu Lac Mamaia – Str. Cuarţului, nr. 2, Constanţa 28.09.2016 08.00 – 10.00
2 Cămin Studențesc A2 – Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa 28.09.2016 11.00 – 15.30
3 Cămin Studențesc Far 3 – Aleea Timonei, nr. 6, Constaţa 29.09.2016 08.00 – 15.30

 

Au drept de cazare numai studenţii Universităţii Maritime din Constanţa care îndeplinesc integral condiţiile de cazare, conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Complexului Studențesc de Cazare al Universității Maritime din Constanţa şi au depus cerere de cazare în termen.

 

Este interzisă cazarea în căminele Universităţii Maritime din Constanţa pentru studenţii care:

 

 • au înstrăinat locul de cazare;
 • au fost sancţionaţi cu excluderea din cămin şi sancţiunea nu a expirat la data cazării;
 • au restanţe la regia de cămin;
 • au produs pagube care nu s-au recuperat sau nu au predat inventarul;

 

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 

 1. Prezentarea următoarelor documente:
  • carte de identitate în original şi copie;
  • copie după certificatul de naştere;
  • timbru fiscal pentru aplicarea vizei de flotant;
  • Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – formularul tipizat se poate descărca de pe site-ul Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța (http://www.dpjep-constanta.ro/#) sau se va procura de la Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța;
 2. Încheierea ,,Contractului individual de cazare” între Universitatea Maritimă din Constanţa şi student.
 3. Plata taxei de cazare.

 

Încheierea Contractului Individual de cazare se realizează numai în baza cărţii de identitate în original.

 

Studenții se cazează pe ani de studiu în funcție de prioritățile de cazare (performanță academică, cazuri sociale, cazuri medicale) – după cum urmează:

 

 • Studenţii din anul IV – forma cu frecvență;
 • Studenţii din anul III – forma cu frecvență;
 • Studenţii din anul II (licență) – forma cu frecvență;
 • Studenţii din anul II (masterat) – forma cu frecvenţă;
 • Studenţii din anul I (licență) – forma cu frecvență;
 • Studenţii din anul I (masterat) – forma cu frecvenţă.

 

 

 1. În Căminul Sediu Lac Mamaia sunt cazaţi în funcţie de criteriile şi priorităţile la cazare NUMAI studenţii de la Facultatea de Electromecanică Navală și studenții străini care nu sunt bursieri ai statului român și provin din țări ce nu fac parte din Uniunea Europeană.

 

 1. În Căminul Sediu Lac Mamaia nu se vor caza categoriile de studenţi care beneficiază de gratuitate la cazare şi nici studenţii încadraţi în criteriul caz social – “Studenți ale căror familii nu realizează, în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie”.

 

Top